Logout

Pranam Khareedu Crew

Director: K.Vasu
Producer: Kranthi Kumar

Pranam Khareedu Cast

Chiranjeevi as Narasimha
Vote
(1)
 
(0)
 
Jayasudha as Seetha
Vote
(0)
 
(0)
 
Nutan Prasad as Karanam Bullebbai
Vote
(0)
 
(0)
 
Raogopal Rao as Kanakaiah
Vote
(0)
 
(0)
 
Madhavi as Venkatalakshmi
Vote
(1)
 
(0)
 
Rama Prabha as Chaakali Subbi
Vote
(0)
 
(0)