Schedule TimeProgramme
1.00 am Shudhaksharagal
1.30 am Vazhivilakku
2.00 am Vachanam Thiruvachanam
2.30 am Saints Town
3.00 am Karunayude Japamala
4.00 am Snehanilavu
4.30 am Vachana Deepthy
5.00 am Japamala
5.30 am Vachanam Thiruvachanam
6.00 am Praise & Worship
6.30 am Vachanamrutham
7.00 am Praise & Worship
7.30 am Novena St. Alphonsa
8.00 am Manna
8.30 am Gurucharanam
9.00 am Krupayude Vazhi
9.30 am Vachanam Thiruvachanam
10.00 am Vishudha Kurbhana
11.00 am Nithya Jeevan
11.30 am Candles
12.00 pm Vachanam Thiruvachanam
12.30 pm Be Positive
1.00 pm Convention
1.30 pm Saphalame Jeevitham
2.00 pm Yama Prarthana
2.30 pm Harithakam
3.00 pm Karunayude Japamala
3.30 pm Vachana Deepthy
4.00 pm Daily Mass
5.00 pm Parudeesa
5.30 pm Daily Mirror
6.00 pm Kunjumanasin Nombarangal
6.30 pm Swanthanam
7.00 pm Japamala
7.30 pm Vachanam
8.00 pm Mission Hymns
8.30 pm Nithya Jeevante Patha
9.00 pm Nithyatha Theerkkunna Nimishangal
9.30 pm Convention
10.00 pm Thirusannidhi
10.30 pm Vishudha Kurbhana
11.30 pm Mahathwathin Sannidhyam