Logout

MADAMBI News

  • Mohanlal will be seen playing a negative role in his upcoming movie Mr Fraud. Directed by M Unnikrishnan, the movie has the tag ..
  • മനുഷ്യന്റെ കുറ്റവും കുറവും ഗോപാലകൃഷ്ണപിളളയ്ക്കുണ്ട്. ഇവിടെ ഫ്യൂഡല്‍ നായര്‍ പ്രമാണിയുടെ പശ്ചാത്തലം ഒ�..