Logout

Aptharakshaka Crew

Aptharakshaka Cast

Vishnuvardhan as Dr Vijay
Vote
(640)
 
(3)
 
Vimala Raman as Nagavalli
Vote
(366)
 
(16)
 
Sandhya as Gowri
Vote
(39)
 
(115)
 
Avinash as Ramachandra Acharya
Vote
(54)
 
(1)
 
Komal Kumar as Dr Srinath
Vote
(33)
 
(0)
 
Bhavana as Neetha
Vote
(16)
 
(1)