Logout

The Warlords Crew

Director: Peter Chan
Music Director: Kwong Wing Chan , Peter Kam , Leon Ko

The Warlords Cast

Jet Li as General Pang Qingyun (as Lianjie Li)
Vote
(1)
 
(0)
 
Andy Lau as Zhao Er-Hu (as Dehua Liu)
Vote
(0)
 
(0)
 
Takeshi Kaneshiro as Zhang Wen-Xiang (as Wu Jincheng)
Vote
(0)
 
(0)