Logout
1911

1911 Crew

Director: Jackie Chan
Producer: Wang Zhebin
Music Director: Ding Wei

1911 Cast

Jackie Chan as Huang Xing
Vote
(0)
 
(0)
 
Winston Chao as Sun Yat-sen
Vote
(0)
 
(0)
 
Li Bingbing as Xu Zonghan
Vote
(0)
 
(0)
 
Jaycee Chan as Zhang Zhenwu
Vote
(0)
 
(0)
 
Joan Chen as Empress Dowager Longyu
Vote
(0)
 
(0)